Validatie

Validatie roept bij velen gemengde gevoelens op. De voordelen wordt door vrijwel iedereen onderkend maar ook leeft veelal het gevoel, dat tijd en capaciteit tekort schiet.
Vaak heeft een bedrijf wel de capaciteit voor het uitvoeren van de noodzakelijke testen maar mist de tijd voor het schrijven van de benodigde protocollen en rapporten.
QSW kan uw bedrijf hierin ondersteunen door middel van:

Review

Review van de aanwezige documentatie geeft u een onafhankelijk oordeel over validatieopzet en documentatie en biedt u op die wijze een indicatie of u voldoet aan de verwachtingen van uw klanten of de overheidsinspecties.

Uitvoering

QSW ondersteund bij het uitvoeren van validaties of voert die (voor kleine projectjes) zelf uit. De ondersteuning kan bestaan uit het opzetten van een validatie master plan of het schrijven van validatieplannen, reviewdocumenten en validatieprotocollen (DQ, IQ, OQ en PQ). De protocollen beantwoorden aan de huidige industriele en overheids standaarden

Natuurlijk kan een mix van review en uitvoering uitgewerkt worden die u in staat stelt optimaal gebruik te maken van reeds in huis zijnde capaciteit en deskundigheid tesamen met onze toegevoegde waarde.

Binnen QSW is speciale kennis aanwezig op het gebied van de validatie van geautomati- seerde oplossingen (waaronder electronic records and electronic signatures volgens de Amerikaanse 21CFR11 wetgeving).