Interim Management

Indien u op korte termijn een interim manager nodig heeft voor het managen van een Laboratorium, een Produktie eenheid of een Kwaliteits afdeling in de lifesciences sector bijvoorbeeld in geval van langduriger ziekte van de functionaris of om de periode van een sollicitatieperiode te overbruggen. Ook kan als interim manager een noodzakelijk geachte herstructurering worden doorgevoerd.

Project management

Een aparte tak van het interim management vormt het project management van projecten waar de eigen organisatie van de klant de capaciteit of de expertise ontbeert. Voorbeelden hiervan zijn:

  • projecten voor het invoeren van computersystemen zowel Software als Hardware.
  • projecten die tot uitbestedn van activiteiten moet leiden.
  • projecten voor het regelen van de toeleveraciers beheersing