Auditing

Intern: 

  • Als onafhankelijk toezicht op met name uw kwaliteitsafdeling
  • Als toets of u klaar bent voor een belangrijke audit door b.v. de overheid of een certificerende instantie.

Extern:

  • Als u capaciteit tekort komt
  • Als u gebruik wilt maken van onze specifieke deskundigheden bv bij het verkrijgen van een onafhankelijk oordeel over leveranciers